Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Oferta

Instalacje wodne i kanalizacyjne

Z.U.T.B., jako firma z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku, zaprasza Państwa do zapoznania się i skorzystania z bogatej oferty usług instalacyjnych i usług ziemnych. Stale poszerzamy zakres usług, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Posiadamy doświadczenie oraz rozległą wiedzę. Dzięki temu możemy budować nowoczesne sieci kanalizacyjne, instalacje wodne, a także przeprowadzać roboty ziemne. Przyjmujemy i realizujemy zlecenia na zaprojektowanie oraz montaż sieci i instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych.

Budowa sieci kanalizacyjnych i pozostałe usługi

 

Realizacja prac w zakresie:

 • budowy, remontów i konserwacji:
  • sieci i instalacji wodociągowych,
  • sieci i instalacji kanalizacyjnych,
  • przepompowni ścieków,
  • stacji uzdatniania wody,
  • oczyszczalni ścieków.
 • robót drogowych,
 • robót ziemnych i rozbiórkowych,
 • robót ogólnobudowlanych,
 • wynajmu sprzętu,
 • obsługi geodezyjnej wykonywanych zleceń.

Usługi ziemne, instalacyjne i montażowe:

 • projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz innej infrastruktury mieszkaniowej,
 • przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne,
 • przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków,
 • instalacje drenażowe i odwodnieniowe,
 • przydomowe przepompownie ścieków,
 • wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania,
 • roboty ziemne i wyburzeniowe,
 • wynajem sprzętu,
 • obsługa geodezyjna wykonywanych zleceń.